Thí sinh truy cập vào website:  của Nhà trường và thực hiện đầy đủ các các thao tác theo hướng dẫn. Thời gian nhập học trực tuyến từ ngày 24/8/2023 đến ngày 26/8/2023.