game cá cược ưu đãi miễn phí

PGS. TS. TRƯƠNG TẤN QUÂN,  Hiệu trưởng
 Phụ trách chung các hoạt động của trường Đại học Kinh tế,  các mảng công tác sau: Công tác chính trị tư tưởng; Công tác Tổ chức – Nhân sự; Công tác Kế hoạch – Tài chính; Công tác Đào tạo đại học và Sau đại học Công tác Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục; Công tác quản lý hoạt động khoa học, công nghệ; Công tác Hợp tác quốc tế; Công tác Đoàn thể;  Công tác CSVC; Công tác tự vệ cơ quan; Công tác xuất bản Tạp chí khoa học của Trường; Công tác sinh viên.